Τι είναι η Μεγάλη Σημείωση Ωμέγα;

Παρόμοια με τη σημειογραφία O, η συνάρτηση μεγάλου Ωμέγα (Ω) χρησιμοποιείται στην επιστήμη των υπολογιστών για να περιγράψει την απόδοση ή την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου.

Εάν ο χρόνος λειτουργίας είναι Ω (f (n)), τότε για αρκετά μεγάλο n, ο χρόνος λειτουργίας είναι τουλάχιστον k⋅f (n) για κάποια σταθερή k. Δείτε πώς μπορείτε να σκεφτείτε έναν χρόνο λειτουργίας που είναι Ω (f (n)):

συνάρτηση με μεγάλα ωμέγα

Λέμε ότι ο χρόνος λειτουργίας είναι "μεγάλο-Ω του f (n)." Χρησιμοποιούμε τη σημείωση μεγάλου Ω για ασυμπτωτικά χαμηλότερα όρια , καθώς οριοθετεί την ανάπτυξη του χρόνου εκτέλεσης από κάτω για αρκετά μεγάλα μεγέθη εισόδου.

Διαφορά μεταξύ Big O και Big Ω

Η διαφορά μεταξύ της σημειογραφίας Big O και της σημείωσης Big Ω είναι ότι το Big O χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον χειρότερο χρόνο λειτουργίας για έναν αλγόριθμο. Όμως, η σημείωση Big Ω, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον καλύτερο χρόνο λειτουργίας για έναν δεδομένο αλγόριθμο.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Σημείωση Big-Ω (Big-Omega)
MYCODSCHOOL Ανάλυση πολυπλοκότητας χρόνου