Βασικά στοιχεία μηχανικής εκμάθησης για προγραμματιστές

Στο τρέχον τεχνολογικό τοπίο, οι προγραμματιστές αναμένεται να έχουν μια σειρά διαφορετικών δεξιοτήτων. Και πολλοί από αυτούς το κάνουν.

Υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές διαδρομές σταδιοδρομίας για προγραμματιστές που χρησιμοποιούν πολλές από τις τρέχουσες δεξιότητές τους με μια μικρή ανατροπή.

Οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων, οι υποστηρικτές προγραμματιστών και οι μηχανικοί μηχανικής μάθησης έχουν ένα κοινό σημείο με όλους τους προγραμματιστές: όλοι γνωρίζουν πώς να κωδικοποιούν. Δεν έχει σημασία ποιες γλώσσες χρησιμοποιούνται, όλοι καταλαβαίνουν τις βασικές έννοιες πίσω από τη σύνταξη καλών κωδικών.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πολλοί προγραμματιστές λογισμικού θεωρούν ότι γίνονται μηχανικοί μηχανικής μάθησης. Με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και πακέτα, δεν χρειάζεται να έχετε ένα βαθύ μαθηματικό υπόβαθρο για να λάβετε ακριβή αποτελέσματα.

Εάν είστε διατεθειμένοι να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε ορισμένες βιβλιοθήκες και να κατανοήσετε σε υψηλό επίπεδο τα υποκείμενα μαθηματικά, μπορείτε να γίνετε μηχανικός μηχανικής μάθησης.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσω μερικές από τις βασικές έννοιες της μηχανικής μάθησης που πρέπει να καταλάβετε ότι προέρχονται από ένα υπόβαθρο προγραμματιστή λογισμικού.

Θα τελειώσουμε με ένα παράδειγμα ενός ολόκληρου έργου μηχανικής εκμάθησης, από τη λήψη δεδομένων έως την πρόβλεψη μιας αξίας με ένα μοντέλο. Μέχρι το τέλος, θα πρέπει να έχετε αρκετές γνώσεις για να ολοκληρώσετε ένα μικρό δικό σας πρόγραμμα μηχανικής εκμάθησης από το μηδέν.

Τι είναι η μηχανική μάθηση;

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί εκεί έξω. Αλλά η μηχανική μάθηση περιλαμβάνει βασικά τη χρήση μαθηματικών για να βρει μοτίβα σε τεράστια ποσά δεδομένων για να κάνει προβλέψεις με βάση νέα δεδομένα.

Μόλις βρει αυτά τα μοτίβα, μπορείτε να πείτε ότι έχετε ένα μοντέλο μηχανικής εκμάθησης.

Από εκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο για να κάνετε προβλέψεις για νέα δεδομένα που το μοντέλο δεν έχει ξαναδεί.

Ο στόχος είναι οι υπολογιστές να βελτιώνονται αυτόματα με την εμπειρία τους χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους που τους παρέχονται.

Ένας αλγόριθμος είναι απλώς μια εξίσωση μαθηματικών ή ένα σύνολο εξισώσεων που σας δίνουν ένα αποτέλεσμα με βάση τα δεδομένα εισόδου σας. Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να βρει εκείνα τα μοτίβα που αναζητούμε.

Καθώς οι αλγόριθμοι εκτίθενται σε όλο και περισσότερα δεδομένα, αρχίζουν να κάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις. Τελικά το μοντέλο που χτίστηκε από τους αλγόριθμους θα είναι σε θέση να καταλάβει το σωστό αποτέλεσμα χωρίς να έχει προγραμματιστεί ρητά να το κάνει.

Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής πρέπει να μπορεί να λαμβάνει δεδομένα και να λαμβάνει αποφάσεις (προβλέψεις) χωρίς ανθρώπινη βοήθεια.

Μηχανική μάθηση εναντίον επιστήμης δεδομένων έναντι τεχνητής νοημοσύνης

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν εναλλακτικά τους όρους μηχανικής μάθησης, επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά δεν είναι τα ίδια πράγματα.

Η μηχανική μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί στην επιστήμη δεδομένα για να κάνουν προβλέψεις και να ανακαλύψετε τα πρότυπα στα δεδομένα σας.

Η επιστήμη των δεδομένων επικεντρώνεται περισσότερο στα στατιστικά στοιχεία και τους αλγόριθμους και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η μηχανική μάθηση επικεντρώνεται περισσότερο στο λογισμικό και την αυτοματοποίηση των πραγμάτων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα ενός υπολογιστή να κατανοεί και να μαθαίνει από τα δεδομένα, ενώ λαμβάνει αποφάσεις με βάση κρυμμένα μοτίβα που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να καταλάβουν οι άνθρωποι.

Η μηχανική μάθηση είναι σαν έναν κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα χρησιμοποιήσουμε μηχανική μάθηση για να επιτύχουμε τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ευρύ θέμα και καλύπτει πράγματα όπως η όραση του υπολογιστή, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή και η αυτονομία όπου η μηχανική μάθηση θα χρησιμοποιείται σε κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές.

Διαφορετικοί τύποι μηχανικής μάθησης

Υπάρχουν τρεις τύποι μηχανικής μάθησης που θα ακούσετε και θα διαβάσετε: εποπτευόμενη μάθηση, ημι-εποπτευόμενη μάθηση και μη εποπτευόμενη μάθηση.

Εποπτευόμενη μάθηση

Αυτή είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα μηχανικής μάθησης. Είναι όταν έχετε μεταβλητές εισόδου και εξόδου και προσπαθείτε να κάνετε μια αντιστοίχιση μεταξύ τους.

Ονομάζεται εποπτευόμενη μάθηση επειδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να διδάξουμε στο μοντέλο τη σωστή απάντηση.

Ο αλγόριθμος θα κάνει προβλέψεις βάσει των δεδομένων και θα διορθωθεί αργά έως ότου αυτές οι προβλέψεις ταιριάζουν με την αναμενόμενη έξοδο.

Τα περισσότερα από τα προβλήματα που καλύπτονται από την εποπτεία της μάθησης μπορούν να λυθούν με ταξινόμηση ή παλινδρόμηση. Εφόσον έχετε επισημάνει δεδομένα, εργάζεστε με εποπτευόμενη μηχανική εκμάθηση.

Ημι-εποπτευόμενη μάθηση

Τα περισσότερα προβλήματα του πραγματικού κόσμου εμπίπτουν σε αυτόν τον τομέα λόγω των συνόλων δεδομένων μας.

Σε πολλές περιπτώσεις θα έχετε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων όπου ορισμένα από τα δεδομένα φέρουν ετικέτα, αλλά τα περισσότερα δεν είναι. Μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβό να ζητήσετε από έναν ειδικό να επισημάνει όλα αυτά τα δεδομένα, επομένως χρησιμοποιείτε ένα μείγμα εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης μάθησης.

Μία στρατηγική είναι η χρήση των δεδομένων με ετικέτα για να μαντέψουμε τα δεδομένα χωρίς ετικέτα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προβλέψεις ως ετικέτες τους. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα δεδομένα σε κάποιο είδος εποπτευόμενου μοντέλου μάθησης.

Δεδομένου ότι είναι επίσης δυνατό να κάνετε μάθηση χωρίς επίβλεψη και σε αυτά τα σύνολα δεδομένων, σκεφτείτε αν θα ήταν ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος να πάτε.

Μη επιτηρούμενη μάθηση

Όταν έχετε μόνο δεδομένα εισαγωγής και δεν έχετε συσχετισμένα δεδομένα εξόδου και θέλετε ένα μοντέλο να κάνει το μοτίβο που ψάχνετε, τότε εισάγετε μη εποπτευόμενη μάθηση.

Ο αλγόριθμός σας πρόκειται να δημιουργήσει κάτι που να έχει νόημα βάσει των παραμέτρων που του δίνετε.

Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε πολλά φαινομενικά τυχαία δεδομένα και θέλετε να δείτε εάν υπάρχουν ενδιαφέροντα μοτίβα σε αυτά. Αυτά τα προβλήματα είναι συνήθως μεγάλα για την ομαδοποίηση αλγορίθμων και σας δίνουν κάποια απροσδόκητα αποτελέσματα.

Πρακτικές χρήσεις της μηχανικής μάθησης για προγραμματιστές

Ταξινόμηση

Όταν θέλετε να προβλέψετε μια ετικέτα για ορισμένα δεδομένα εισαγωγής, αυτό είναι ένα πρόβλημα ταξινόμησης.

Machine learning handles classification by building a model that takes data that's already been labeled and uses it to make predictions on new data. Basically you give it a new input and it gives you the label it thinks is correct.

Predicting customer churn, face classification, and medical diagnostic tests all use different kinds of classification.

While all of these fall under different domains of classification, they all assign values based on the data their models used for training. All of the predicted values are exact. So you'll predict values like a name or a Boolean.

Regression

Regression is interesting because it crosses over machine learning and statistics. It's similar to classification because it's used to predict values, except it predicts continuous values instead of discrete values.

So if you want to predict a salary range based on years of experience and languages known, or you want to predict a house price based on location and square footage, you would be handling a regression problem.

There are different regression techniques to handle all kinds of data sets, even non-linear data.

There's support vector regression, simple linear regression, and polynomial regression among many others. There are enough regression techniques out there to fit just about any data set you have.

Clustering

This moves into a different type of machine learning. Clustering handles unsupervised learning tasks. It's like classification, but none of the data is labeled. It's up to the algorithm to find and label data points.

This is great when you have a massive data set and you don't know of any patterns between them, or you're looking for uncommon connections.

Clustering helps when you want to find anomalies and outliers in your data without spending hundreds of hours manually labeling data points.

In this case, there's often not a best algorithm and the best way to find what works for your data is through testing different algorithms.

A few clustering algorithms include: K-Means, DBSCAN, Agglomerative Clustering, and Affinity Propagation. Some trial and error will help you quickly find what algorithm is the most efficient for you.

Deep learning

This is a field of machine learning that uses algorithms inspired by how the brain works. It involves neural networks using large unclassified data sets.

Typically performance improves with the amount of data you feed a deep learning algorithm. These types of problems deal with unlabeled data which covers the majority of data available.

There are a number of algorithms you can use with this technique, like Convolutional Neural Networks, Long Short-Term Memory Networks, or the Deep Q-Network.

Each of these are used in projects like computer vision, autonomous vehicles, or analyzing EEG signals.

Tools you might use

There are a number of tools available that you can use for just about any machine learning problem you have.

Here's a short list of some of the common packages you'll find in many machine learning applications.

Pandas: This is a general data analysis tool in Python. It helps when you need to work with raw data. It handles textual data, tabular data, time series data, and more.

This package is used to format data before training a machine learning model in many cases.

Tensorflow: You can build any number of machine learning applications with this library. You can run it on GPUs, use it to solve IoT problems, and it's great for deep learning.

This is the library that can handle just about anything, but it takes some time to get up to speed with it.

SciKit: This is similar to TensorFlow in the scope of machine learning applications it can be used for. A big difference is the simplicity you get with this package.

If you're familiar with NumPy, matplotlib, and SciPy, you'll have no problems getting started with this. You can create models to handle vehicle sensor data, logistics data, banking data, and other contexts.

Keras: When you want to work on a deep learning project, like a complex robotics project, this is a specific library that will help.

It's built on top of TensorFlow and makes it easy for people to create deep learning models and ship them to production. Y

ou'll see this used a lot on natural language processing applications and computer vision applications.

NLTK: Natural language processing is a huge area of machine learning and this package is focused on it.

This is one of the packages you can use to streamline your NLP projects. It's still being actively developed and there's a good community around it.

BERT: BERT is an open-source library created in 2018 at Google. It's a new technique for NLP and it takes a completely different approach to training models than any other technique. B

ERT is an acronym for Bidirectional Encoder Representations from Transformers. That means unlike most techniques that analyze sentences from left-to-right or right-to-left, BERT goes both directions using the Transformer encoder. Its goal is to generate a language model.

Brain.js: This is one of the better JavaScript machine learning libraries. You can convert your model to JSON or use it directly in the browser as a function and you still have the flexibility to handle most common machine learning projects.

It's super quick to get started with and it has some great docs and tutorials.

Full machine learning example

Just so you have an idea of what a machine learning project might look like, here's an example of the entire process.

Getting data

Arguably the hardest part of a machine learning project is getting the data. There are a lot of online resources you can use to get data sets for machine learning, and here's a list of some of them.

 • Critical care data set
 • Human heights and weights
 • Credit card fraud
 • IMDB reviews
 • Twitter airline sentiment
 • Song data set
 • Wine quality data set
 • Boston housing data set
 • MNIST handwritten digits
 • Joke ratings
 • Amazon reviews
 • Text message spam collection
 • Enron emails
 • Recommender system data sets
 • COVID data set

We'll use the white wine quality data set for this example and try to predict wine density.

Most of the time data won't be this clean when it comes to you and you'll have to work with it to get it in the format you want.

But even with data like this, we're still going to have to do some cleaning.

Choosing features

We're going to pick out a few features to predict the wine density. The features we'll work with are: quality, pH, alcohol, fixed acidity, and total sulfur dioxide.

This could have been any combination of the available features and I chose these arbitrarily. Feel free to use any of the other features instead of these, or feel free to use all of them!

Choosing algorithms

Now that you know the problem you're trying to solve and the data that you have to work with, you can start looking at algorithms.

Since we're trying to predict a continuous value based on several features, this is mostly likely a regression problem. If we were trying to predict a discrete value, like the type of wine, then that would likely be a classification problem.

This is why you have to know your data before you jump into the machine learning tools.

It helps you narrow down the number of algorithms you can choose for your problem. The multivariate regression algorithm is where we'll start. This is commonly used when you are dealing with multiple parameters that will impact the final result.

The multivariate regression algorithm is like the regular regression algorithm except you can have multiple inputs. The equation behind it is:

y = theta_0 + sum(theta_n * X_n)

We initialize both the theta_0 (the bias term) and theta_n terms to some value, typically 1 or 0 unless you have some other information to base these values on.

After the initial values have been set, we try to optimize them to fit the problem. We do that by solving the gradient descent equations:

theta_0 = theta_0 - alpha * (1 / m) * sum(y_n - y_i) theta_n = theta_n - alpha * (1 / m) * sum(y_n - y_i) * X_n

where y_n is the predicted value based on the algorithm's calculations and y_i is the value we have from our data or the expected value.

We want the margin of error between the predicted value and the real value to be as small as possible. That's the reason we're trying to optimize theta values. This is so we can minimize the cost function for predicting output values.

Here's the cost function equation:

J(theta_n) = (1 / 2m) * sum(y_n - y_i)^2

That's all of the math we need to build and train the model, so let's get started.

Pre-processing data

The first thing you want to do is check and see what our data looks like. I've done some modifications to that wine quality data set so that it will work with our algorithm.

You can download it here: //github.com/flippedcoder/probable-waddle/blob/master/wine-quality-data.csv.

All I've done is take the original file, removed the unneeded features, moved the density to the end, and cleaned up the format.

Now we can get to the real pre-processing part! Make a new file called multivariate-wine.py. This file should be in the same folder as the data set.

The first thing we'll do in this file is import some packages and see what the data set looks like.

import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt df = pd.read_csv('./wine-quality-data.csv', header=None) print(df.head())

You should see something like this in your terminal.

C: multivariate-regression-wine.py 7.e 6.3 9.5 97 .ø 7.2 7.2 8. 1 17ø.ø 132.ø 186.ø 186.ø 3.øø 3 30 3.26 3. 19 3. 19 9 6 6 6 6 6 1. øele ø. 994 € ø. 9951

The data looks good to go for the multivariate regression algorithm, so we can start building the model. I do encourage you to try and start with the raw white wine data set to see if you can find a way to get it to the correct format.

Building the model

We need to add a bias term to the data because, as you saw in the explanation of the algorithm, we need it because it's the theta_0 term.

df = pd.concat([pd.Series(1, index=df.index, name="00"), df], axis=1)

Since the data is ready, we can define the independent and dependent variables for the algorithm.

X = df.drop(columns=5) y = df.iloc[:, 6]

Now let's normalize the data by dividing each column by the max value in that column.

You don't really have to do this step, but it will help speed up the training time for the algorithm. It also helps to prevent one feature from being more dominate than other features.

for i in range(1, len(X.columns)): X[i-1] = X[i-1]/np.max(X[i-1])

Let's take a look at the data since the normalization.

print(X.head())

You should see something similar to this in the terminal.

The data is ready now and we can initialize the theta parameter. That just means we're going to make an array of ones that has the same number of columns as the input variable, X.

theta = np.array([1]*len(X.columns))

It should look like this if you print it in your terminal, although you don't need to print it if you don't want to.

[1 1 1 1 1 1]

Then we're going to set the number training points we'll take from the data. We will leave 500 data points out so we can use them for testing later. This is going to be the value for m from the gradient descent equation we went over earlier.

m = len(df) - 500

Now we get to start writing the functions we'll need to train the model after it's built. We'll start with the hypothesis function which is just the input variable multiplied by the theta_n parameter.

def hypothesis(theta, X): return theta * X

Next we'll define the cost model which will give us the error margin between the real and predicted values.

def calculateCost(X, y, theta): y1 = hypothesis(theta, X) y1 = np.sum(y1, axis=1) return (1 / 2 * m) * sum(np.sqrt((y1 - y) ** 2))

The last function we need before our model is ready to run is a function to calculate gradient descent values.

def gradientDescent(X, y, theta, alpha, i): J = [] # cost function for each iteration k = 0 while k < i: y1 = hypothesis(theta, X) y1 = np.sum(y1, axis=1) for c in range(1, len(X.columns)): theta[c] = theta[c] - alpha * (1 / m) * (sum((y1 - y) * X.iloc[:, c])) j = calculateCost(X, y, theta) J.append(j) k += 1 return J, j, theta

With these three functions in place and our data clean, we can finally get to training the model.

Training the model

The training part is the fun part and also the easiest. If you've set your algorithm up correctly, then all you'll have to do is take the optimized parameters it gives you and make predictions.

We're returning a list of costs at each iteration, the final cost, and the optimized theta values from the gradient descent function. So we'll get the optimized theta values and use them for testing.

J, j, theta = gradientDescent(X, y, theta, 0.1, 10000)

After all of the work of setting up the functions and data correctly, this single line of code trains the model and gives us the theta values we need to start predicting values and testing the accuracy of the model.

Testing the model

Now we can test the model by making a prediction using the data.

y_hat = hypothesis(theta, X) y_hat = np.sum(y_hat, axis=1)

After you’ve checked a few values, you'll know if your model is accurate enough or if you need to do more tuning on the theta values.

If you feel comfortable with your testing results, you can go ahead and start using this model in your projects.

Using the model

The optimized theta values are really all you need to start using the model. You'll continue to use the same equations, even in production, but with the best theta values to give you the most accurate predictions.

You can even continue training the model and try and find better theta values.

Final thoughts

Machine learning has a lot of layers to it, but none of them are too complex. They just start to stack which makes it seem more difficult than it is.

If you're willing to spend some time reading about machine learning libraries and tools, it's really easy to get started. You don't need to know any of the advanced math and statistics to learn the concepts or even to solve real world problems.

The tools are more advanced than they used to be so you can be a machine learning engineer without understanding most of the math behind it.

The main thing you need to understand is how to handle your data. That's the part no one likes to talk about. The algorithms are fun and exciting, but there may be times you need to write SQL procedures to get the raw data you need before you even start processing it.

Υπάρχουν τόσες πολλές εφαρμογές για μηχανική μάθηση από βιντεοπαιχνίδια έως ιατρική έως αυτοματισμό κατασκευής.

Απλώς αφιερώστε λίγο χρόνο και δημιουργήστε ένα μικρό μοντέλο αν σας ενδιαφέρει η μηχανική μάθηση. Καθώς αρχίζετε να νιώθετε πιο άνετα, προσθέστε το σε αυτό το μοντέλο και συνεχίστε να μαθαίνετε περισσότερα.